Afstemming

Afstemming

Van huis uit ben ik niet kerkelijk opgevoed, hoewel ik wel bijna mijn hele schoolgaande leven op een Vrije School heb gezeten. Een school die gebaseerd is op de filosofie, pedagogiek van Rudolf Steiner, hij was de grondlegger van de Antroposofische beweging. Een beweging die er voor zorgde dat de esoterische kennis in de 20ste eeuw weer bekendheid kreeg . Hij wist de kennis zo te vertalen dat het ook (redelijk) in de moderne wereld paste. Mede hierdoor kreeg de onzichtbare zijde van onze wereld de afgelopen eeuw meer en meer de kans om naar buiten te treden.  Dus ik ben, ik zou bijna willen zeggen ongemerkt groot geworden met esoterische inzichten, die niet alleen thuis maar ook onderdeel waren geworden van mijn schoolgaande leven.

Nu krijg ik wel eens de vraag waarom ik mijn ervaringen met de geestelijke wereld en de doorgevingen die zich gelijke tijd afspeelde (zie tekst: Voorbij het zwijgen) niet op school kon delen.  Ik zat immers toch op een school die vanuit die Antroposofische filosofie het lesprogramma samenstelde en dus open zou kunnen staan voor ervaringen die ik meemaakte.

Ik heb dat ook op school in stilte bij mij gehouden, omdat ook daar nooit gesproken werd over deze verborgen wereld.  Antroposofie als zodanig werd op school niet onderwezen. Op school werd de visie van Steiner over de intrinsieke ontwikkeling van een kind vertaald in een lesprogramma. Er werd nooit gesproken over het feit dat Rudolf Steiner als ingewijde zijn diepe esoterische kennis vanuit het Akasha veld kreeg.

Esoterische traditie gaat terug tot aan het ontstaan van de mensheid. Op de mysteriescholen kregen de uitverkorenen de mogelijkheid om deze kennis vanuit de geestelijke wereld tot zich te krijgen. Door uittredingen konden ze schouwen in de geestelijke wereld. Grote beproevingen moesten zij doorstaan. Nu komt deze kennis meer en meer naar buiten. Dat moet ook het is een proces dat al eeuwen aan de gang is. De wereld moet nu eenmaal naar een ander niveau getild worden, en daarbij is deze kennis nodig.

Nu komen we overal wijsheden in allerlei gezaghebbende teksten tegen. Maar tot in het diepste van je zijn esoterisch kennis (her)kennen, is stap één in bewustwording. Wanneer je het inwijdingspad zou volgen is het misschien pas bij stap zes zo verinnerlijkt dat je het kan uitdragen.  Anders blijft het een intellectueel mentaal verhaal. Daar zitten dus nog heel veel stappen tussen.

Het lesgeven of delen op wat voor manier dan ook van esoterische kennis, of dat nu in het lesprogramma van een Vrije school is of inmiddels in de duizenden cursussen, trainingen of workshops staat en valt bij wie het tot je brengt. Je neemt namelijk altijd je eigen diepte van bewustzijn mee en verder dan dat bewustzijn reik je niet. Gewoonweg omdat het verinnerlijken van esoterisch kennis in je hele wezen geïntegreerd moet worden. Wil je het naar buiten toe kunnen uitdragen. En juist dat vraagt tijd, rust, geduld en in de meeste gevallen vele levens.

Het bewustzijn dat zich langzaam mag openen is een proces dat zich binnen in onszelf afspeelt.  Het is een inwijdingsweg dat wij individueel en als mensheid aan het afleggen zijn. Dat is al zo’n mooi en dierbaar gegeven in deze tijd van verwarring en chaos. Dat is geen proces van naar buiten treden en te laten zien waar je staat en wat je kan. Dat hebben we al eeuwen lang gedaan en zie waar het ons gebracht heeft. Dat is buitenkant en hoort bij de verwarring en chaos die overal collectief gevoeld wordt. Dit gezegd hebbende weet ik ook dat dit gegeven bij de transitie hoort. Ook daar moeten we doorheen.

Deze bewustzijnstransitie is namelijk niet alleen een mooi proces, het kan soms akelig pijnlijk zijn. Oerangsten aangaan, ego-delen loslaten is nu eenmaal niet makkelijk. Voor velen soms zelfs zo verwarrend en angstig dat zij leven in een eigen gecreëerde fantasiewereld. Waarin werkelijk alles kan en mogelijk is. Levensecht laat het zich aanzien. Het zijn de lessen van de ‘spiegelsferen’.

De verwarring waarin wij op aarde verkeren vindt natuurlijk ook in de spirituele aardse wereld plaats. Want net als in de ‘echte’ wereld zal ook daar alles gezuiverd gaan worden. Daarna zullen er maar weinigen overblijven, die werkelijk als instrument door de geestelijke wereld gebruikt zullen worden.

Er zal steeds meer occulte esoterische kennis naar ons toekomen, ook over de vele astrale kosmische wetten. Deze ontwikkeling is niet meer tegen te houden. Om gebruik te kunnen maken van astrale energie heb je een bepaalde afstemming nodig, die je bereikt hebt door je vele levens en de lessen die je daarin hebt geleerd. Het zijn de graden van bewustzijn op fysiek-geestelijk en op gevoelsniveau die de zuiverheid van jou als instrument bepalen. Dit zijn kosmische wetten waar wij niet omheen kunnen, en ze zijn altijd en overal van kracht, ‘zo boven zo beneden’.

Spreekwoordelijk gezien, worden die touwtjes krachtig in handen gehouden. Daar gaan wij als aardse stervelingen niet over. Wanneer we niet de astrale afstemming hebben kunnen we veel willen en vinden, maar het zal het  beoogde doel niet bereiken, hoe goed de intenties ook zijn.

En zo groeien we langzaam op de Jacobsladder, ieder in zijn eigen tempo, maar niemand slaat ooit een trede over. Ook niet nu wij allen voor een nieuw tijd staan en alles versneld plaatsvindt.

‘Ken u zelve’ zei Jezus. Dat zijn geen loze woorden geweest. Want waar je ook staat en wie je ook bent daar begint het voor ons allemaal.

 

Geen reactie's

Geef een reactie