De (schijn)werkelijkheid

De (schijn)werkelijkheid

Op dit moment worden we overladen, zeker goed zichtbaar op (social)media, met spirituele cursussen, workshops en allerlei informatie over van alles en nog wat. Wat je leest is, allemaal veel van het zelfde, en gekopieerd gepraat. Er zijn er maar weinig die vanuit hun eigen authentieke zelf iets nieuws vertellen.

De laatste jaren zien we ook de zelfhulpmethodes uit de grond schieten. Vaak uit de Amerikaanse marketing machine voortgekomen. Als je ze naast elkaar legt zijn er natuurlijk wel wat accent verschillen maar het lijkt toch veel op elkaar. Dat is ook niet zo raar omdat het onderliggende gedachtengoed vaak op enkele Boeddhistische principes is gebaseerd, en vervolgens door goede marketeers in de wereld wordt gebracht. Ontdaan van z’n ziel zodat het voor de westerse geest te snappen is en ze er vanuit het hoofd mee om kunnen gaan. Pragmatisch en goed beheersbaar gemaakt. Het moet namelijk niet te diep zijn want dan haken te veel mensen af. Er moet geld verdiend worden. Het is een tijdsbeeld waar we ook weer voorbij zullen groeien. Het is waar het collectieve bewustzijn op dit moment reikt, en zoals met zoveel dingen loopt een groot deel er gewoon en masse achteraan.

Veel van die methodes zijn gericht op het zelfhelende vermogen in stelling te brengen. Met de onderliggende boodschap dat je alles in je leven kan veranderen als jij dat maar op de juiste manier aanpakt.
Gebracht als een op zichzelf staande boodschap. Ontmanteld van alle factoren die dit tot een gegeven kunnen maken. Vergeten dat dit een onderdeel is van een veel groter web van wetmatigheden. Het is het zelfde wanneer je een appel in je handen houdt en niet weet dat de appel van oorsprong aan een boom groeit, de boom ontsproten is uit de aarde. Zijn wortels diep in de aarde liggen en zijn takken hoog de hemel in rijken. Dienend als metafoor voor de verbinding tussen hemel en aarde.

Om echt gebruik te kunnen maken van ons zelfhelende vermogen is het van belang om op een diep niveau bewust te zijn van de werking van dat grotere web van universele principes of de spirituele wetten, hoe je het maar wilt noemen. Dat is op zich al een (geestelijke)studie in al zijn facetten. Heel vroeger waren daar de inwijdingsscholen voor, waar maar een heel select ontwikkelde zielen voor werden uitgekozen. Deze wetten liggen ten grondslag aan onze hele schepping. Kennis van deze spirituele wetten geeft je begrip en begrip zorgt voor bewustzijn en bewustzijn brengt verandering.

Door de kennis zo te ontdoen van zijn esoterisch en mystieke kracht en het zo oppervlakkig te benaderen krijg je uiteindelijk een slap aftreksel. En is de kracht van de methode veel minder groot dan vaak wordt voorgedaan omdat het vanuit het hoofd wordt aangestuurd. Het zijn mentale concepten. Het is verworden tot een techniek of een methode. Hierdoor verliest het zijn helende kracht maar vooral ook zijn uitwerking op een dieper niveau. Op zich is daar niets mis mee, want het kan je net zo goed als een sessie bij een psycholoog, of een goed gesprek met een vriend(in) nieuwe inzichten brengen. Maar echte heling gaat verder dan dat, werkt door op de diepste lagen van het bewustzijn.

Hoe de helende werking ontdaan kan worden van zijn kracht geeft het volgende voorbeeld goed weer; ooit zei een sjamaan in de binnenlanden van Peru dat de kracht van Ayahuasca aan het verdwijnen was door te veel misbruik van de mystieke plant. De Ayahuasca spirit was zich aan het terug trekken. Doordat in diepte niet begrepen wordt wat de werking van de plant is gaan we voorbij aan de natuur/spirituele wetten, en door deze onwetendheid wordt er misbruik gemaakt. Wij missen op dit moment gewoonweg de kennis en dit diepe transparante gevoelsleven. Zowel in de landen van origine als in het westen is het inmiddels helaas vaak verworden tot een toneelspel met een verdienmodel eromheen, en vaak een groot tijdelijk (placebo)effect.

Hoeveel mensen zeggen op dit moment dat ze ‘channelen’ zelfs met aartsengelen. Meest hoogste astrale energie denkbaar. Deze energie kunnen we niet eens aan. Channelen houdt in dat je dingen doet en zegt zonder de inmenging van je eigen bewustzijn. Dit vraagt dat je jezelf compleet kunt leegmaken, je eigen gevoelsleven, je persoonlijkheid en alles dat aanverwant is kan ‘uitschakelen’.

Het channelen is een (aangeboren) gave die je jezelf niet kan aanleren. Die gave is opgebouwd gedurende de vele levens die je hebt gehad en de bewustzijnsontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Vergelijkbaar met een (wonder)kind die een bijzondere gave heeft voor bijvoorbeeld pianospelen. Ook dat is niet aan te leren, daar zijn vele levens al pianospelend aan vooraf gegaan. En evenals bij het pianospelen heb je allerlei niveau’s in het pianospel en daar zit zolang wij op aarde leven, een grens aan. Er zijn er velen die prachtig piano kunnen spelen en het is een enkeling die onder een bijzonder geestelijke inspiratie verder komt dan dat. Dit geldt het zelfde voor het channelen.

Ook hierbij hebben we namelijk te maken met spirituele wetten. Het vraagt nu eenmaal de hoogste graad van mediumschap om sowieso te kunnen channelen. En die hoge graad van mediumschap zijn er maar weinig in deze wereld gegeven. Uiteindelijk ligt de beslissing over wie er wordt uitgenodigd voor dit contact altijd nog in handen van de geestelijke wereld. Zou wat zijn als we daar zelf over zouden kunnen gaan. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Dat zouden we niet aankunnen.

Dus bij al het ‘contact’ waarvan men zegt dat het met Gene Zijde is, blijft altijd de vraag waar de informatie vandaan komt. Ieder mens wordt geboren met een aangeboren sensitiviteit. En de één heeft dat sterker ontwikkeld dan de ander. Evident is dus ook dat de één daar meer mee zal kunnen dan een ander.
Maar of de informatie werkelijk van Gene Zijde komt is in verreweg de meeste gevallen nog maar helemaal de vraag. De gegeven informatie kan ook gewoon in onszelf opgeslagen zijn, voortgekomen uit ervaringen uit vorige levens, of eigen kennis die men heeft opgedaan in dit leven middels het lezen van boeken of het volgen van lezingen.

Op dat punt zijn we nu aangekomen. Nog voor een heel groot deel opererend vanuit onwetendheid achter hele dikke sluiers. En die onwetendheid is vooralsnog onze grootste vijand.

Kan het allemaal kwaad?
Iedereen draagt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid, en reflecteert uiteindelijk zijn eigen handelen wanneer het tijd is (karma). En ook hier werken de spirituele wetten altijd door, vanuit welke beweegredenen men het ook doet. In onze wereld is het ego en zelfoverschatting van eigen kunnen nog steeds één van de grootste valkuilen. Je kan niet hoger gaan dan je gevoelsleven of je afstemming zich bevind. Natuurlijk kan je wel binnen die afstemming groeien. Maar wil je meer dan zal dat niet gaan. Ook dat is een spirituele wet. En mocht je toch meer willen zijn zul je een toneelstukje moeten opvoeren.

Wanneer je er op verschillende niveaus naar kijkt kan het zowel kwaad als geen kwaad. Vanuit het grotere plaatje bekeken is dit waar we nu zijn en waar we doorheen moeten. Dus deze ontwikkeling is in die zin nodig. Deze illusoire en demonische krachten zijn nu eenmaal nog steeds actief in ons aardse bewustzijn. Wanneer je vanuit het perspectief van de waan van de dag kijkt, draagt het zeker bij aan de verwarring en zelfs gekte van mensen. Het is het wankele gevoelsleven van die mensen dat niet bestand is tegen deze krachten.

Op elk niveau van ons aardse hologram zijn wij onderdeel van de werking van deze universele wetten. En aangezien een deel van die spirituele wetten voor ons nauwelijks zichtbaar is en zich buiten ons gezichtsveld en dagbewustzijn afspeelt kunnen we ook lang niet alles door de juiste instelling of door de juiste keuzes beïnvloeden. Sommige karmische processen moeten nu eenmaal gewoon gebeuren, ook dat is een spirituele wet. Zo werkt het in de energie. Mede hierdoor is de maakbaarheid van ons bestaan met het bewustzijn dat wij nu gemiddeld hebben voorlopig nog niet zo groot.

Maar gelukkig hebben we wel ieder moment van de dag een keuze om een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Elke keer krijgen we een keuze om vanuit zuiverheid te zijn, vanuit kracht en authenticiteit te leven, en compassie en liefde te voelen. Dan creëren we langzaamaan een andere werkelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Daarmee voeden we ons eigen en het collectieve bewustzijn.

Daarbij kan helpen om elke keer weer opnieuw de vraag te stellen; hoe kan ik betekenis hebben voor de wereld en de mensen om mij heen? Wat kan ik doen om de beste versie van mijzelf te worden?
En wanneer we dit onszelf afvragen, en er gaande weg ook steeds meer naar zullen gaan handelen. Dan zal er intrinsiek iets gaan veranderen. We hoeven er niet meer over na te denken, we zullen gaan leven vanuit het hart. Zo zullen we een steeds diepere gevoeligheid ontwikkelen die ons toegang verleent tot de diepere velden van ons bewustzijn, waardoor we ook tot een verreikend weten komen.

 

 

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie