Het pad van de verandering

Het pad van de verandering

Al heel jong werd ik er bewust van gemaakt dat ons leven op aarde uit meerdere niveaus bestaat. Ik leerde vanuit een dieper bewustzijn te schouwen, ik kreeg het grotere kosmische plaatje te zien en te voelen. En wanneer je daarmee geconfronteerd wordt dan vallen de grotere levensverhalen weg, en zie je de eenheid der dingen. Ik leerde om het leven te bezien vanuit zielsbewustzijn, waar ik de continuïteit van het bewustzijn ervoer. Leven na leven evolueert het bewustzijn zich door de lessen en de ervaringen die ik opdoe in dit leven. En in het aardse bewustzijn was ik inmiddels geïncarneerd, en werd mijn fysieke realiteit, een realiteit waar mijn persoonlijkheid of ego ontwikkeling een belangrijke rol speelt en waar ik een hoop lessen te leren heb. Overigens een niveau van bestaan dat het overgrote deel van de mensheid nog steeds ervaart als de enige echte werkelijkheid, met helaas alle gevolgen van dien, want wanneer je het grotere plaatje niet kan zien is het veel moeilijker om de zin en onzin van alles dat er gebeurt te voelen.

Wanneer je deze drie niveaus diep in je zelf kan voelen, ervaar en beschouw je alles anders in het leven. Dan zie en voel je dat alles op alle niveaus met elkaar verbonden zijn, en niets onafhankelijk van elkaar functioneert. Wat er ook op aarde of in ons leven gebeurt het altijd op een ander niveau zijn oorsprong kent. Want als ik op een bepaald punt een verandering aanbreng, zal op een ander punt een compenserende verandering plaatsvinden, zodat het evenwicht gehandhaafd blijft. Dit betekent ook dat alles wat je denkt en doet dat je daar verantwoording voor draagt. En alles wat je ‘overkomt’ in het leven al eerder is ingezet. Niets gebeurt dus zomaar. Ook de komst van het virus niet en ook niet of ik het wel of niet krijg. Alles kent zijn oorsprong hoe onbegrijpelijk dit soms ook lijkt.

Niet iedereen voelt dit zo, en wanneer er dan iets groots gebeurt, zoals bijvoorbeeld de komst van dit virus en de bijbehorende reactie van de overheden, dan neemt direct de paniek en angst het over. Men kan dan niet terug vallen op een dieper weten. Dus vervalt men dan al heel snel in kudde gedrag. Doordat mensen alleen maar op een bewust niveau connected zijn met het fysieke deel van hun bestaan. Dat is wat schapen ook doen, gaat het opperschaap links af dan gaat de hele kudde links af. En als er al één schaap anders denkt te gaan lopen dan is er wel een hond die hem terug probeert te brengen. Dat betekent niet dat de kudde op zich slecht is, het betekent dat men nog opereert vanuit een beperkte visie, een beperkt bewustzijn.

Nu draagt ieder niveau van de werkelijkheid zijn eigen beperkte waarheid in zich. Wanneer je kijkt naar mensen die lijden in het leven, die ernstig ziek zijn geworden en zelfs sterven. Dan is dat voor alle betrokkenen heel verdrietig, daar kan ik zeer door geraakt worden of diepe compassie bij voelen. Wanneer je tegelijkertijd ook vanuit een ander perspectief leeft dan draagt het lijden en het sterven een ander realiteit in zich. Een realiteit dat zich op zielsniveau afspeelt, namelijk de lessen die je van elke ervaring in je leven leert. Hierdoor groeit het bewustzijn steeds verder. Schouwen vanuit deze realiteit betekent niet dat je daarom geen medeleven hebt voor de mens die lijdt. Het betekent alleen dat er meerdere werkelijkheden en waarheden naast elkaar kunnen bestaan.

Laten we dat is doen bij het virus. Wanneer je vanuit een dieper bewustzijn naar deze ziekte kijkt geeft het je de mogelijkheid om het grotere plaatje te zien. Maar daarvoor moet je wel afstand kunnen nemen, uit kunnen tunen. Uit de emotie willen stappen om alles vanuit een ander niveau te willen bekijken. Dat is in het geval van het virus voor veel mensen erg moeilijk want velen zitten vol in de emotie van angst. Dan wordt uit-tunen erg moeilijk.

Maar goed, wanneer het wel lukt om uit te zoemen, dan zie je de zegen van het virus, dat moeder aarde met al zijn bewoners weer de tijd krijgt om op adem te komen. Dat we vanuit rust ons eens goed kunnen gaan realiseren in welke situatie we met z’n allen zijn belandt. We worden uitgenodigd om te kijken naar de aanpassingen die nodig zijn om niet weer te vervallen in de gekte van alle dag. We krijgen even een ander zicht aangereikt. Het virus heeft ook duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn, hoe snel het kaartenhuis kan in donderen, en toch is dat ook wat er nu nodig is willen vanuit een andere ruimere visie ons leven hier op aarde gaan inrichten. Een visie die niet gebaseerd is op het uitbuiten van kwetsbare mensen, die niet gebaseerd is op het recht van de sterkste en mannetjesputters gedrag. Die niet gericht is op polariserende meningen. Maar een wereld waarin we ons verantwoordelijk voelen voor het welzijn van elkaar. Dat de positieve verandering die je inzet altijd bij je terug komt, ook al kan je dat niet direct zien of voelen. Dat is een weten. De verandering die we zo graag willen, begint altijd bij onszelf. Hoe groot het complot ook is waarin men zit of denkt te zitten.

Dit speelt al sinds mensenheugenis en is nooit anders geweest, alleen zie je nu dat met het eindspel van de verandering in zicht er mede door krachtige energie vanuit de geestelijke wereld er steeds meer mensen groeien in bewustzijn. De frequentie verhoogd wordt. Collectieve belangen spelletjes worden mede hierdoor makkelijker doorzien. Instituties worden bekritiseerd en hun autoriteit van weleer verdwijnt. Naar het hoe en waarom wordt nog niet zo gekeken, maar ook dat zal steeds meer gaan gebeuren. Daar zullen meer en meer vragen over worden gesteld. We zullen ons gaan realiseren dat we altijd een keuze hebben, wat er ook collectief besloten wordt, en in welke situatie we ook terecht zullen komen. Die verandering in bewustzijn is onomkeerbaar, maar daar is chaos voor nodig.

Gelukkig steeds meer zal men door die wanorde heen kunnen kijken, en zien dat deze crisis het echte begin is van het opschonen van allerlei hele slechte negatieve krachten, zowel binnen als buiten onszelf. Een vereiste is alleen wel dat we eerst onze eigen innerlijke wereld opruimen, willen we iets aan de chaos in de buitenwereld kunnen doen. Uiteindelijk is de buitenwereld een projectie van onze innerlijke staat van zijn. Zijn wij niet waarachtig in onze keuzes, dan zullen wij ook de buitenwereld niet waarachtig betreden.

Ik spreek en schrijf al meerdere jaren over dat veranderende bewustzijn. Daar laat ik al vaker doorschijnen dat ons nog wel wat te wachten staat. Dat is geen fijne boodschap, dat realiseer ik mij maar al te goed, want mensen horen niet graag dat de chaos en onrust nog niet voorbij is. De reactie van overheden op de komst van dit virus met alle ontwrichtende gevolgen van dien is pas het begin. En één van de antwoorden die wij zelf daarop kunnen hebben is introspectie. Wij zelf zijn de verandering, de rest van het veld beweegt mee. Naar binnen gaan zodat we zicht gaan krijgen op de ondermijnende energie van angst, en geloof me angst draagt vele maskers. Zo zal de weg vrij gemaakt worden om innerlijk op te ruimen waardoor ons zicht dieper en helderder zal zijn. Dan staat de deur wagenwijd open om weer te kunnen gaan geloven in onze eigen kracht. Waardoor de keuzes die we maken echt bezield en bekrachtigd zullen zijn. Dat is ons enige echte antwoord.

Door ons zo te ontwikkelen zal er weer zachtheid komen. Het vertrouwen onderling zal weer kunnen groeien. Dan heb je al die polariserende meningen niet meer nodig. Dan weet je dat iedereen zijn eigen pad de berg op wandelt en geniet van zijn eigen uitzicht. Dan krijgt het bewustzijn een kans om zich te verruimen, en zie je het betoverende land achter de deur die je zo angstvallig gesloten hield. En wanneer er dan moeilijke chaotische tijden aanbreken dan zul je merken dat je er flexibeler mee om kan gaan, dan dein je mee op de golven van de onrust. Dan zit je niet meer zo vast je aan al die patronen die vanuit de angst geleefd werden, en dat je zelfs in tijden van crisis kan genieten van een ruimer zicht.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie