Leven in ritme

Leven in ritme

Al het leven in het universum kent zijn eigen kringloop. De bekendste voor ons op fysiek niveau zijn duidelijk terug te vinden in de natuur. Eb en vloed. Opkomende en ondergaande zon. Ritme van de seizoenen. Geboorte en dood. Doordat wij onderdeel zijn van een multidimensionale universum, werkt deze kringloop ook door binnen allerlei andere niet fysieke werkelijkheden.

Het is een cyclus die aan de ene kant laat zien hoe vergankelijk het leven is, alles komt en gaat, maar paradoxaal genoeg aan de andere kant ook laat zien, dat er een grotere kracht een grotere cyclus ten grondslag ligt aan Al dat is. Een onveranderd ritme dat er altijd voor zal zorgen dat alles zal blijven komen en gaan.

Door je bewust te worden van dit alles omvattende principe, ga je inzien dat wij zelf ook onderdeel zijn van een constante beweging, zowel individueel als collectief. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om daar meer zicht op te krijgen.

Wij groeien nu eenmaal niet gelijkmatig. De ene keer snel en intensief, de andere keer lijkt er nauwelijks iets te veranderen. Bovendien zijn er soms ook perioden van chaos en plotselinge veranderingen. Dit proces zie je terug in ons eigen leven, in de natuur, op wereldniveau en in de niet fysieke werkelijkheid.

Onze ziel is bijvoorbeeld onderdeel van die niet fysieke werkelijkheid. En de natuurlijke eigenschap van onze ziel is dat hij zijn eigen beweging volgt. Zijn eigen in- en uitademing heeft. En des de meer wij ons verzetten tegen de richting die onze ziel wil opgaan, des te meer we een beweging van groei en verandering tegen houden. Met alle gevolgen van dien.

In het klein, in het alledaagse merk je het ook snel genoeg wanneer je niet in een goede energie zit. Dan gaat alles wat je doet moeizamer, en soms zelfs radicaal mis. Dat geeft je een mogelijkheid om te gaan onderzoeken waardoor de energie dan is verstoord. Door in liefde hiernaar te kijken, en de beweging of het patroon te gaan (h)erkennen, kun je er ook meer naar gaan leven. Dat pad geeft je de mogelijkheid om in steeds diepere bewustzijnslagen te komen.

Goed, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Als ik terugkijk, kan ik zeggen dat ik onbewust altijd wel redelijk sterk mijn eigen ritme heb gevolgd. Maar vanaf het moment dat ik mij bewust werd van dit kosmische principe, veranderde er veel voor me. Door het feit dat ik ging accepteren dat dit principe een heel bepalend onderdeel was in mijn leven, leerde ik de momenten meer en meer herkennen.
In liefde voor mijn zijn, nam ik spannende beslissingen waardoor het leven steeds aangenamer werd. En wat zo leuk was om te bemerken, was dat alles ook steeds meer synchroon ging lopen. Het klopte. Het universum werkte mee. Niet dat er geen situaties meer voorkwamen die verdrietig of enigszins conflictueus waren, maar meer dat ik mij zelfs aan die momenten kon overgeven. Geen ingewikkelde denksessies meer, geen gevecht. Het bracht mij makkelijker in een staat van zijn, een staat van aanvaarding. En een leven dat veel meer bij mijn ritme past.

Op deze manier willen zijn betekent dat je soms beslissingen moet nemen die niet in de lijn liggen van je sociaal en maatschappelijke verwachtingspatroon. Die af en toe zelfs rechtstreeks tegen je egobehoeften indruisen. Maar in je zoektocht naar die balans, zul je uitgenodigd worden om deze hindernissen te nemen, je angsten onder ogen komen om vervolgens weer verder te kunnen groeien.

Hoe kom je weer in verbinding met je eigen ritme? Hoe leer je weer luisteren naar jouw beweging?
Het is een proces dat vraagt om inkeer, je aandacht naar binnen richten, observeren naar alles wat zich in jezelf afspeelt, en de reflectie daarvan leren zien in de buitenwereld. Luisteren naar je hart brengt je bij je ziel. Maar daar heb je alleen wel rust en stilte bij nodig.Veel in de natuur zijn kan je enorm bij dit proces helpen. Zorg je voor die rust, dan geef je jezelf de ruimte om te leren luisteren naar de beweging die nodig is voor jouw groei en jouw ontwikkeling.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie