Reïncarnatie en Karma

Reïncarnatie en Karma

We hebben gezien hoe er vanuit het vroegste begin aanwezigheid was, goddelijke aanwezigheid. En hoe het universum  door de scheppingsenergie werd gecreëerd. Aan de aard en de werking van ons universum liggen een aantal kosmische principes ten grondslag. Een van deze kosmische principes is de wetmatigheid van oorzaak en gevolg. Elk oorzaak kent zijn gevolg en elke gevolg kent zijn oorzaak. Belangrijk is om in dit verband te weten dat elk oorzaak wordt gecreëerd in de niet fysieke wereld. Het ontstaat in onze gedachten, gevoelens, aandacht, passie, intuïtie, en met welke intenties we de dingen doen. Zowel op bewust als op onbewust niveau. Alles dat zich daar afspeelt heeft altijd een hogere energie (trilling). De fysieke wereld kent de laagst mogelijke trilling. En hogere energie (trilling) heeft nu eenmaal het vermogen om lagere trillingen te  transformeren. Dus dat wat wij waarnemen of ervaren het zichtbare gevolg van de hogere trilling in de niet fysiek wereld van de werkelijkheid. Zo creëren wij ons leven elke minuut van ons bestaan. Wij zijn onze eigen scheppers van ons eigen leven.

De wet van Karma vertelt ons dat het zijn oorzaak en gevolg op langere termijn en omvat de groei en evolutie van ons bewustzijn. Voor ons persoonlijk handelen betekent dat dat al onze gedachten, woorden en handelingen vroeg of laat bij ons terug komen, en dat we de mogelijkheid krijgen om ons daaraan te ontwikkelen.  Waarom is dit begrip juist zo belangrijk voor ons leven van alledag? Zolang wij ons van deze wetmatigheid niet bewust zijn blijven we zoeken naar het hoe en waarom er in ons leven dingen gebeuren die wij niet begrijpen, en waardoor we dikwijls in verwarring raken.

Wat is nou juist het mooiste aan deze wetmatigheid? Dat is dat hoe ons leven er ook uitziet wij zelf verantwoordelijk zijn hoe dit leven vorm heeft gekregen. Dat we uit de slachtofferrol mogen komen. Eeuwen hebben we die energie op onze schouders gedragen. Eeuwen, zelfs duizenden jaren lang heeft het overgrote deel van de mensen het leven lijdzaam ondergaan. Zonder enig begrip of houvast. Ze begrepen gewoonweg niet waarom ze zo verschrikkelijk veel tegenslag in het leven kende. Dat slachtofferschap dragen velen nog als een energetische blauwdruk met zich mee. We mogen het nu gaan loslaten en met al onze verantwoordelijkheid verder reizen, en alle tegenslag vertalen naar dit principe. Net zolang en door de meerdere incarnaties heen tot dat een geautomatiseerd proces is geworden, en je intrinsiek gaat voelen wat de waarde is van tegenslag. Dat alles wat je meemaakt in het leven aan niemand is te wijten dan alleen aan jezelf. De enige manier om dit leven eerlijk en rechtvaardig te vinden is wanneer je leeft naar de wetten van reïncarnatie en karma.

Hoe werkt karma nu precies?  Wanneer we overgaan gaan we naar de afstemmingssfeer waar jouw gevoelsleven op is afgestemd. Daar komen we aan en wij zullen eerst onze aardse omhulling af doen. De eerste directe verbondenheid loslaten. Het verschilt per persoon hoeveel tijd daar voor genomen moet worden. Sommige ontwikkelde zielen laten dat bijna direct los en andere onbewuste zielen zullen meer tijd nodig hebben om zich te realiseren waar ze zijn. Wanneer zij losstaan van de aardse beslommeringen, hun aardse gehechtheden en emoties los hebben gelaten dan ga je samen met je begeleiders, kijken naar de film van je leven. Uiteindelijk zie je de verbanden, zie je waar de thema’s liggen, zie je de verhoudingen tussen jou en de mensen. Je ziet het grotere plaatje. Uiteindelijk hou je een aantal zaken over die nog niet zijn uitgewerkt. Die laat je liggen, die draag je niet mee zolang je in de sferen bent. Die komen pas weer naar boven op het moment dat je gaat incarneren en er een levensplan wordt gemaakt. Dan komen de thema’s pas terug , en op het moment van de incarnaties ga je, metaforisch gezien, door de wolk van vergetelheid heen. Je incarneert vaak in groepen, de zelfde groep van zielen soms met vergelijkbare karmische lessen. Waar in het ene leven een ziel je moeder was kan deze in een ander leven een goede vriend zijn. Soms incarneren zielen ook om een lastige rol voor jouw levensles op zich te nemen.

Vroeger zaten er langer tussen poses. Nu incarneren we sneller op elkaar omdat het opschoningsproces is begonnen en we aan de transformatie van de aarde bezig zijn. Dit snelle incarneren heeft invloed op ons zijn van hier. Ondefinieerbare angsten, die niet direct betrekking lijken te hebben op ons leven van hier en nu dat ligt soms al bij baby’s er dubbel en dik bovenop. Leven na leven komen we terug om alles aan te zien. Regelmatig zitten er levens tussen die zeer rustig verlopen. Dat betekent niet per definitie dat je niets meer hebt uit te werken, maar dat kan ook betekenen dat je af en toe bij terugkomst besloten hebt, om na veel hectiek in vorige levens een rustig leven tussendoor te doen. Anders zou je associatie met het aardse leven wel heel veel lading kunnen dragen.

Waarom is dit principe nu, waarom incarneren we keer op keer. Uiteindelijk om door de stof heen de negativiteit uit te bannen. Om uiteindelijk de afstemming te bereiken waarin we, symbolisch gezien, het kleed van de dienende liefde mogen aantrekken. Door dit principe zullen we leven na leven steeds bewuster worden en in bewustzijn groeien. Om uiteindelijk net zoals de Meesters in de sferen toe te groeien naar het moment dat hun taak is gedaan, zodat ook zij over kunnen gaan naar de bron waar alles ooit was begonnen.

 

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie